Rumah Fatimah Az-Zahra diserang


Rumah Fatimah Az-Zahra. diserang dan paksaan ke atas Ali a.s. supaya memberi
bai‘ah kpd Abu Bakr

Kemudian Umar memerintahkan orang ramai supaya membawa
kayu api. Merekapun membawa kayu api, begitu juga dengan Umar.
Kemudian kayu api itu diletakkan di sekeliling rumah Ali, Fatimah dan
dua anak lelakinya. Kemudian Umar telah menyeru Ali. dan Fatimah.
Demi Allah! kami akan mengeluarkan kalian wahai Ali! Oleh itu,
hendaklah anda membai‘ah Khalifah Rasulullah.
Jika tidak, aku akan menyalakan api ke atas anda. Maka Fatimah
a.s. berkata: Wahai Umar! Apakah pertalian kami dengan anda? Umar
berkata: Bukakan pintu, jika tidak kami akan membakar rumah kalian.
Fatimah berkata: Wahai Umar! Tidakkah anda bertakwa kepada Allah,
anda ingin memasuki rumahku? Namun Umar enggan pulang.
Kemudian dia menyeru untuk mendapatkan api lantas menyalakannya
di pintu lantas menolaknya dan terus memasuki rumah. Diapun
berhadapan dengan Fatimah a.s.

Fatimah a.s. menjerit dan berkata: Wahai bapaku! Wahai
Rasulullah!. Tetapi Umar telah mengangkat pedang yang masih
tersarung dan meletakkannya di bahu Fatimah a.s. Fatimah melaung:
Wahai bapaku! Maka Umarpun mengangkat cemetinya dan terus
memukul bahu Fatimah. Fatimah a.s. menyeru lagi: Wahai Rasulullah!
Sejahat-jahat manusia selepas anda wafat adalah Abu Bakr dan Umar.
Dalam pada itu, Ali a.s. telah melompat lalu memegang hidung dan
tengkuk Umar. Hampir-hampir beliau membunuhnya, namun beliau
mengingati kata-kata dan wasiat Rasulullah Saw.
Beliaupun berkata:
Demi orang yang memuliakan Muhammad dengan kenabian, wahai Ibn
Sahhak (Umar)! Sekiranya tidak ada kitab daripada Allah terdahulu dan
janji yang dijanjikan oleh Rasulullah Saw. kepadaku, nescaya anda
mengetahui bahawa anda tidak akan memasuki rumahku.
Umar pun meminta orang ramai supaya memasuki rumah Ali
manakala Ali a.s. pula telah menerkam ke arah pedangnya, lantas
Qunfudh pulang menemui Abu Bakr kerana takut Ali a.s. akan keluar
dengan pedangnya.

Dia mengetahui akan kehebatan Ali a.s. Abu Bakr
berkata kepada Qunfudh: Kembalilah kepada Ali dan jika dia tidak
keluar, cerobohilah rumahnya. Jika dia enggan, nyalakan api ke atas
mereka dan rumah mereka sekali.
Lalu Qunfudh al-Mala‘un datang semula. Dia dan para sahabatnya
telah memasuki rumah Ali a.s. tanpa izin. Ali a.s. telah menerkam
kepada pedangnya tetapi mereka mendahuluinya. Mereka datang
berpusu-pusu kepadanya dalam jumlah yang ramai. Meskipun begitu Ali a.s. sempat merampas sebahagian daripada pedang mereka.

Akhirnya mereka mencampakkan tali ke leher Ali a.s. Fatimah a.s.
pada masa itu yang berada di sebalik pintu dipukul oleh Qunfudh
dengan cemeti lalu jatuh pengsan. Terdapat kesan di bahunya seperti
warna hitam akibat daripada pukulan tersebut, la‘natullahi ‘alaihi.
Kemudian Qunfudh melalui Ali a.s. yang sedang ‘digari’ dan
membawanya ke hadapan Abu Bakr dan Umar yang sedang berdiri
sambil memegang pedang di atas kepalanya.

Khalid bin al-Walid, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Salim maula Abi
Hudhaifah, Mu‘adh bin Jabal, al-Mughirah bin Syu‘bah, Usyad bin
Hudhair, Basyir bin S‘ad dan semua orang di sekitar Abu Bakr lengkap
dengan senjata.

Akupun bertanya kepada Salman: Mereka telah memasuki rumah
Fatimah tanpa izinnya? Salman menjawab: Ya. Demi Tuhan! Tidak ada
di atasnya penutup (khimar), lalu Fatimah a.s. menyeru bapanya wahai
bapaku! wahai Rasulullah! Sejahat-jahat manusia selepas anda
meninggal adalah Abu Bakr dan Umar. Kedua-dua mata anda belum
memejam dengan rapat dalam kuburan anda. Fatimah a.s. telah
menyeru dengan suara yang tinggi. Akupun melihat Abu Bakr dan orang
di sekelilingnya menangis melainkan Umar, Khalid dan al-Mughirah bin
Syu‘bah. Umar berkata: Kami bukan perempuan kerana fikiran mereka
tertumpu kepada perkara tertentu.

Salman berkata lagi: Mereka menyerahkan Ali a.s. kepada Abu
Bakr. Ali a.s. berkata: Demi Allah! jika terhunus pedang ditanganku
maka kalian mengetahui bahawa kalian tidak akan sampai ke sini
selama-lamanya. Demi Tuhan! aku tidak mencela diriku di dalam
perjuangan kalian. Sekiranya aku dapat mengumpulkan empat puluh
orang lelaki, nescaya aku dapat memecahkan kumpulan kalian. Tetapi

Allah melaknati orang yang telah memberi bai‘ah kepadaku kemudian
mereka tidak mematuhinya pula.
Manakala Abu Bakr merenung kepadanya dia melaungkan
suaranya: Berikan laluan untuknya. Ali a.s. membalas: Alangkah
cepatnya kalian menghina Rasulullah Saw.! Di atas hak dan kedudukan
manakah anda menyeru orang ramai supaya memberi bai‘ah kepada
anda? Tidakkah anda telah memberi bai‘ah kepadaku kelmarin dengan
perintah Allah dan Rasul-Nya? Qunfudh la‘natullah, telah memukul
Fatimah a.s. dengan cemeti apabila terpisah antaranya dan suaminya.
Kemudian menolaknya sambil memukul bahunya. Maka gugurlah
janinnya daripada perutnya. Fatimah a.s. sentiasa berada di atas
hamparannya sehingga beliau mati syahid.

Salman berkata: Manakala Ali a.s. dibawa kepada Abu Bakr, Umar
memekik: Berilah bai‘ah dan tinggalkan kebatilan-kebatilan ini. Ali a.s
berkata kepadanya: Sekiranya aku tidak melakukannya, apakah yang
akan kalian lakukan kepadaku? Mereka berkata: Kami akan membunuh
anda (naqtulu-ka) dengan penuh kehinaan. Beliau berkata: Jika begitu
kalian membunuh seorang hamba Allah dan saudara Rasulullah? Abu
Bakr menjawab: Adapun seorang hamba Allah, itu benar namun saudara
Rasulullah, kami tidak mengakuinya. Ali berkata: Adakah kalian
mengingkari bahawa Rasulullah Saw. telah mempersaudarakanku
dengannya.

Abu Bakr berkata: Ya. Maka dia telah mengulangi jawapan
yang sama kepadanya.

Ibn Qutaibah, al-Imamah wa al-Siyasah, i, hlm. 14-15. al-Tabari, Tarikh, iii,
hlm. 198. 34 -Kitab Sulaim Bin Qais al-Hilali-

Advertisements
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

sembrani

bertukar ide, melampaui mimpi bersama

Sufi Muda

Menemukan Tuhan Dalam Keseharian

Doa Ayat dan Zikir

Warisan Budaya Alamiah

WordPress.org Apps

WordPress at your fingertips

Live to Write - Write to Live

We live to write and write to live ... professional writers talk about the craft and business of writing

Genta Rasa

KUATKAN FIKIR, TINGKATKAN ZIKIR

Sweet Talk

Putting the soft in soft science

Hai jiwa-jiwa nan tenang kembalilah...

...perjalanan kembali ke kampung akhirat... hajirikhusyuk.wordpress.com

NUR ADZ DZIKRA

LAA ILAHA ILLALLAH MALIKUL HAQQUL MUBIN MUHAMMAD RASULULLAH SYAHIDUL WADUL. AMIN

FAJAR TIMUR

agar pengetahuan tidak membusuk

:: BENMASHOOR ::

Berkhidmat untuk para pencari informasi seputar Alawiyin

Mutiara Hikmah AhlulBait

Kata Kata Hikmah Buat Pedoman Hidup

DARI CAHAYA KEPADA BIDADARI

Maka... berserakanlah keping bintang bercahaya di hamparan hidupmu

Jurnal Islam

kompilasi artikel syiah dan ahlu sunnah

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

sembrani

bertukar ide, melampaui mimpi bersama

Sufi Muda

Menemukan Tuhan Dalam Keseharian

Doa Ayat dan Zikir

Warisan Budaya Alamiah

WordPress.org Apps

WordPress at your fingertips

Live to Write - Write to Live

We live to write and write to live ... professional writers talk about the craft and business of writing

Genta Rasa

KUATKAN FIKIR, TINGKATKAN ZIKIR

Sweet Talk

Putting the soft in soft science

Hai jiwa-jiwa nan tenang kembalilah...

...perjalanan kembali ke kampung akhirat... hajirikhusyuk.wordpress.com

NUR ADZ DZIKRA

LAA ILAHA ILLALLAH MALIKUL HAQQUL MUBIN MUHAMMAD RASULULLAH SYAHIDUL WADUL. AMIN

FAJAR TIMUR

agar pengetahuan tidak membusuk

:: BENMASHOOR ::

Berkhidmat untuk para pencari informasi seputar Alawiyin

Mutiara Hikmah AhlulBait

Kata Kata Hikmah Buat Pedoman Hidup

DARI CAHAYA KEPADA BIDADARI

Maka... berserakanlah keping bintang bercahaya di hamparan hidupmu

Jurnal Islam

kompilasi artikel syiah dan ahlu sunnah

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: